Privacy-verklaring

Strekking

Deze privacyverklaring informeert de gebruiker van deze elektronische catalogus op https://www.accessoires-onderdelen-shop.nl over de verkrijging en het gebruik van persoonsgegevens door Spares & Accessories Shop GmbH, Schachtweg 57, 31036 Eime, Tel. +49 (0) 5182 970804, Telefax: +49 (0) 5182 970810, eMail: info@spares-accessories-shop-gmbh.de.

Wij nemen uw privacy zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met wettelijke bepalingen.

Verantwoordelijk

Verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens in ons bedrijf is Herr Markus Pastor Pallise, Spares & Accessories Shop GmbH, Schachtweg 57, 31036 Eime, Tel. +49 (0) 5182 970804, eMail:datenschutz@spares-accessories-shop-gmbh.de.

Hij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Dit betreft ook het ontoegankelijk maken van de gegevens voor onbevoegden. Wij verzamelen uw persoonsgegevens zo weinig mogelijk en alleen waar nodig en zullen deze zo snel mogelijk anonimiseren. Onze technische apparaten en IT-applicaties zijn vooraf ingesteld om alleen gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de verwerking.

Volgens artikel 33 van de GDPR voldoen wij naar behoren aan onze meldings- en informatieverplichtingen met betrekking tot datalekken.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleid kunnen worden naar een bepaalde persoon, bijvoorbeeld

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw email-adres
  • Uw telefoonnummer

Persoonsgegevens worden alleen verzameld, gebruikt en/of doorgegeven aan derden, als dit nodig is voor het doel, als er een legitiem belang voor is, als het wettelijk is toegestaan of als u vooraf toestemming hebt gegeven.

Waarom we persoonlijke gegevens opslaan

Uw gegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt met als doel uw gebruik van onze database (zoeken naar reserveonderdelen en accessoires voor bruin en witgoed).

Verwerking kan ook plaatsvinden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de bescherming van legitieme belangen van ons of van derden of als u uw toestemming hiervoor heeft gegeven.

Toegang tot gegevens

De accessoires-onderdelen-shop maakt geen gebruik van webserverlogboeken, en ook het IP-adres, browsertype, hoeveelheid gegevens, tijd, bestandsnaam, referer of besturingssysteem van de gebruiker worden niet opgevraagd.

Uw gegevens worden automatisch verwijderd na het sluiten van de browser uit het geheugen van de server en de pc van de gebruiker.

Cookies

Er worden alleen sessie-cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden, die op uw apparaat worden opgeslagen. Uw browser geeft toegang tot deze bestanden en verwijdert ze automatisch wanneer u uw browser sluit. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.

Gangbare browsers bieden instellingsopties om geen cookies toe te staan. Gebruik van deze instellingen kan van invloed zijn op de weergave van de website.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard zolang dit nodig is om uw aanvraag te verwerken en deze van belang of vereist zijn zover toegestaan door de wet.

Elke verdere verwerking van persoonlijke gegevens zal alleen plaatsvinden als het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

Uw rechten met betrekking tot uw opgeslagen persoonsgegevens / Informatie, wijziging, bezwaar, wissen en klachten

Op aanvraag ontvangt u binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag, behalve als u al over deze informatie beschikt, kostenloos antwoord over, hoe wij aan de persoonsgegevens zijn gekomen, met wie wij deze evt. delen, voor welk doel en hoe lang wij deze gebruiken. Het antwoord kan als gevolg van de complexiteit en het aantal aan ons gerichte vragen tot 2 maanden langer duren. Op aanvraag ontvangt u van ons de persoonsgegevens in elektronisch vorm of als kopie.

Zolang er geen wettelijke opslag- of bewaarverplichtingen zijn voor uw gegevens, heeft u het recht om onjuiste gegevens te wijzigen of uw persoonlijke gegevens te blokkeren of te verwijderen. U heeft ook het recht op verwijdering van uw gegevens als de opslag van uw gegevens niet langer nodig is.

Als de opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt op basis van een legitiem belang van ons of een derde partij, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking, op voorwaarde dat uw legitieme belangen zwaarder wegen dan die van ons of die van derden.

Wij mogen uw persoonsgegevens slechts in beperkte mate verwerken als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist of onze verwerking onwettig is.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, hebt u het recht , onverminderd andere administratieve of gerechtelijke maatregelen, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.


electronische onderdelen catalogus